PLAVA RUŽA

cvjeta – plava, plavo

izbrojala sam riječi – ne cvate
iz riječi –
iz dana koji prethodi riječima

lelujavo, prostire se
svoje svjetlo, svoju sjenu –
vijori u svjetlu-sjeni
ranog ljeta

uvijek rano ljeto, kasno ljeto
za ružičnjak pred morem –

u hodu cvjeta, lijeće, odlijeće

ne još, ne još, pjeva joj
moj jutarnji grad

ne prima mu boje
ali prima svjetlinu –
u mračnim prolazima mračna
kao najdublja pučina
među mladim lišćem
najmlađe zelena –

pišem ti iz daleke zemlje
u kojoj unutrašnjosti
danas cvatu plavo

pod okriljem tijela
u prostranom svjetlu

s koracima