IDEŠ GRADOM I SANJAŠ O JEZERU

Grad se uvijek iznova nameće mislima. Stvaran ili nestvaran, ili tek kao zvučna riječ u potrazi za značenjem, tuđ ili moj, grad sa svojim ritmovima, svojim žarkim pojedinostima, uvijek iznova traži reakciju, odgovor. U vrijeme dok sam pisala o stvarnom gradu u stvarnom vremenu – za knjigu „Zagreb u...

INSULA DULCAMARA 2020

Moja prva knjiga o sebi kaže da sadrži 42 pripovijesti, iako se smatra knjigom pjesama. Zapravo, najlakše je reći da su u njoj slike, jarke krhotine nečega što je već ispričano ili je moglo biti ispričano, svaka uglačana kao poludragi kamen – nedovoljno? previše? – u „pierre de rêve“...

STODVADESET NA SAT

Imam veliki karton na kojemu sam pokušala popisati pjesme koje ne spadaju nikamo. Nastale su istodobno ili nakon moje zbirke „Iz ateljea“ i uglavnom nisu dobile nikakvo mjesto, ni papirnato ni elektroničko, na kojemu bi bile izložene tuđem pogledu. Možda i nisu pjesme, tek skice zapele u nekom limbu,...

EMIGRACIJA

idemo idemo! biraj prema bojama – odavde tamo je plavo, od tamo ovdje je – narančasto? na ulazu prijelazu plaćaš ulaznicu, koju boju iz spektra? … ah sjever, ah jug! deset mravljih, dva žablja, sedam mišjih, koliko kolodvora – za nama konvoj: stabla koja su rasla oko kuće, jaglaci...