STARI GRAD HVAR (listopad 2020.)

o palmama? o kamenim uzorcima? / mačka prolazi noseći ribu u ustima, skače uz visoki zid – / ima mlade u dvorištu, kaže konobar // s druge strane mora na zaravni pred hotelom rastu tratinčice s ove strane mora trgom prolazi dječak s loptom – zastavica kojoj je rub...

DRUGIM RIJEČIMA, ZAPIS O JAVNOM ČITANJU U KNJIŽARI U CHATTAMU

To je malen grad i malena knjižara čiji je središnji prostor ipak dovoljno velik da dvadesetak stolaca može stati u krug. Mali grad nedaleko od drugog malog grada u koji se nedavno doselio Jim Jarmush. To je malena knjižara čija se vrata otvaraju uz mjedeni zvuk zvonca i ne...