INSULA DULCAMARA 2020

Moja prva knjiga o sebi kaže da sadrži 42 pripovijesti, iako se smatra knjigom pjesama. Zapravo, najlakše je reći da su u njoj slike, jarke krhotine nečega što je već ispričano ili je moglo biti ispričano, svaka uglačana kao poludragi kamen – nedovoljno? previše? – u „pierre de rêve“...

STODVADESET NA SAT

Imam veliki karton na kojemu sam pokušala popisati pjesme koje ne spadaju nikamo. Nastale su istodobno ili nakon moje zbirke „Iz ateljea“ i uglavnom nisu dobile nikakvo mjesto, ni papirnato ni elektroničko, na kojemu bi bile izložene tuđem pogledu. Možda i nisu pjesme, tek skice zapele u nekom limbu,...

EMIGRACIJA

idemo idemo! biraj prema bojama – odavde tamo je plavo, od tamo ovdje je – narančasto? na ulazu prijelazu plaćaš ulaznicu, koju boju iz spektra? … ah sjever, ah jug! deset mravljih, dva žablja, sedam mišjih, koliko kolodvora – za nama konvoj: stabla koja su rasla oko kuće, jaglaci...

VARIJACIJA NA PEER GYNTA: SOLVEIG NEVINA

Ova bi „Varijacija na Peer Gynta“ mogla pripadati i Prostoru čitanja – osim što u njoj nema citata. Peer Gynt je za mene jedna od formativnih knjiga, sa svojom maštom, svojim rasponom, svojim živim slikama. No Solveig, najmanje prisutna, ona koja čeka, jedna je od mojih privatnih junakinja, onih...